Enigmatska teorija

NATJEČAJ ZA ZAGONETAČKU INOVACIJU – ”NIKOLA FALLER”

Zagonetačka sekcija VAZAK  KUD-a  HŽ  Varaždin  objavljuje:

logo

 

N A T J E Č A J

 

za kandidature u dodjeli počasne zagonetačke nagrade «Nikola Faller» za najuspješnije zagonetačke

inovacije nastale u razdoblju između 16. i 17. Fallerovog zagonetačkog memorijala (FZM), odnosno

od 1. siječnja 2014.godine do 31. prosinca 2015.godine.

 

Nagrade :

 

  1. Plaketa «Nikola Faller»
  2. Diploma «Nikola Faller»

 

Uvjeti sudjelovanja:

 

* Nagrada «Nikola Faller» dodjeljuje se za zagonetačke inovacije u hrvatskom zagonetaštvu.

* Pojam «zagonetačka inovacija» uključuje kreaciju nove vrste ili nove varijacije pojedine od njih, u

hrvatskom zagonetaštvu već postojeće zagonetačke vrste, bilo kao izvorni autorski iznalazak ili kao

prijenos iz nekog stranog u hrvatsko zagonetaštvo.

*  Kandidature se podnose KUD-u HŽ, ZS VAZAK, 42000 Varaždin, Kolodvorska 17, najkasnije do 1.

travnja 2016. godine. Kandidature mogu podnijeti članice HZS-a (društva, klubovi, sekcije, uredništva

zagonetačkih glasila iz RH), te zagonetači pojedinci, bilo za svoje, bilo za inovacije drugih zagonetača.

* Svaka kandidatura podnosi se u četiri primjerka i mora sadržavati presliku inovacije s točnim

navođenjem gdje i kada je prvi put objavljena.

*  Kandidature procjenjuje tročlani ocjenjivački sud koji će po ovlaštenju Upravnog odbora KUD-a HŽ

Varaždin izabrati ZS Vazak. Ocjenjivački sud odlučuje o dodjeli nagrada većinom glasova i daje prijedlog za dodjelu Upravnom odboru KUD-a HŽ Varaždin koji donosi odluku o dodjeli plakete i diplome «Nikola Faller». Odluka o dodjeli nagrada objavit će se na Vazakovom portal(www.vazak.net).

*  Nagrade se uručuju dobitnicima na 17. Fallerovom zagonetačkom memorijalu. KUD HŽ Varaždin ne

snosi putne i druge troškove dobitnika.

 

Pozivamo dakle zagonetačke udruge i pojedince zagonetače da se prijave u zadanom roku svojim radovima – inovacijama. Radovi koji uđu u konkurenciju, biti će objavljeni na Vazakovim stranicama, a tri prvoplasirana uradka objavit ćemo i na www.vazak.net – u tijekom 2016.godine.

 

Radove možete slati na adresu KUD-a HŽ Varaždin:

 

KUD HŽ Varaždin, ZS VAZAK, Kolodvorska 17, 42000 Varažin, s naznakom:

ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ,

 

ili na adresu pročelnika Vazaka: Ivan Čotić, I.Gundulića 40, Mihovljan, 40000 Čakovec,

također s naznakom: ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ.

OBNOVILI SMO VAZAK.NET

logo

Dragi  zagonetači i odgonetači! 

Dragi VAZAKOVCI!!

Pred Vama je redizajnirana Vazakova stranica! Trudom našeg vrijednog člana, Miroslava Sabolčeca, stranicu ćemo, ovako preoblikovanu, pokušati učiniti zanimljivom i aktualnom. Očekujte više vijesti, zanimljivosti, zadataka, slika …..

Uskoro će početi i 31. SOZAH!! Kažem uskoro, jer za ovaj SOZAH organizatori, ZS VAZAK, pripremaju više noviteta.

Iako će 31. SOZAH biti održan od 23. do 25. listopada 2015. godine, već od 23. kolovoza počet će prednatjecanja, i to pomoću ovog portala.

Pratite rubriku 31.SOZAH, i reagirajte na vrijeme. Od navedenog datuma, pojavljivat će se pojedini zadaci koji će biti na portalu 24 sata, a nakon toga će ”nestati”. Skupljajte rješenja kako biste ih poslali u terminu koji će biti posebno najavljen. Puna pravila ovog prednatjecanja objavit ćemo nekoliko dana prije početka. To je samo jedna od novina, a bit će ih još.

Ujedno Vas pozivamo da se pripremite i rezervirate najavljen termin (23. – 25. 10.2015.), te nam se priključite.