Širokobriješki sastavljački natječaj

Povodom 12. Susreta enigmata koji će se održati 27.07.2024. godine u Širokom Brijegu

organizacijski odbor raspisuje:

NATJEČAJ ZA SASTAVLJAČE

  1. Natječaj se sastoji od dvije discipline: prva je premetaljka a druga magični kvadrat 7×7.

2. Premetaljka se sastavlja na sljedeću temu:

EUROPSKI ENIGMATSKI VELEGRAD.

Premetaljka mora biti sastavljena od zadanih slova, bez dodavanja ili izmjena.

3. Magični kvadrat 7×7 sastavlja se prema važećim i pravopisnim pravilima.

Najmanje u jednoj od 7 riječi moraju biti slova JEDAN, a u drugoj DVA. (npr: jedinac i podvala, ojedina i vandali, Danijel i advokat …). Magični kvadrat ne treba opisivati, za manje poznate pojmove valja navesti pouzdane izvore.

4. Svaki sudionik natječaja može poslati najviše 2 rada u svakoj disciplini potpisanih punim imenom, prezimenom i adresom.

5. Premetaljke i magične kvadrate slati na elektroničku adresu

nevenkosol@gmail.com  

najkasnije do 24.07.2024. godine

6. Pristigle radove ocjenjivat će eminentni žiri a rezultat natječaja bit će objavljeni 27.07. 2024. godine u Širokom Brijegu.

7. Najboljim sastavljačima pripast će dvije jednake novčane nagrade:

120 KM autoru najbolje premetaljke i 120 KM autoru najboljeg magičnog kvadrata.

U svakoj kategoriji podijelit ćemo po dvije utješne nagrade (knjige).

      

1. MEMORIJAL VJEKE HUDOLINA!

U čast Vjeke Hudolina, zagonetača i novinara, Zagonetački klub Dragalić raspisuje

1. MEMORIJAL VJEKE HUDOLINA

Zadatak je sastaviti premetaljku (29 slova) 

od naslova Vjekine treće knjige Dobre priče

 LIJEPO SE MOŽE ŽIVJETI I U STAROSTI

Premetajte slova i sudjelujte u memorijalu 

koji će čuvati spomen na Vjeku Hudolina.

Premetaljka se sastavlja na hrvatskome jeziku, koja mora biti čista, bez dodavanja,

oduzimanja ili izmjene slova.

Svaki autor može sudjelovati sa tri rada – premetaljke, na zadanu temu.

Radovi moraju biti potpisani imenom i prezimenom i adresom stanovanja autora.

Radovi se šalju poštom na adresu: 

Zagonetački klub Dragalić, Trg Sv. Ivana krstitelja 2, 35428 Dragalić ili elektronskom poštom na adresu zag.klub.dragalic@gmail.com

Rok za slanje radova je 30.09.2024. godine.

Prve tri najuspjelije premetaljke biti će nagrađene: 

prva nagrada u iznosu od 50 eura, 

druga nagrada 30 eura i 

treća nagrada prigodna knjiga.

Očekujemo vaše radove!

Preuzeto sa bloga: ZAGONETAČI I ODGONETAČI Branislava Modrića