21. kolovoza 2016.

32. SOZAH u Širokom Brijegu – natječaj za sastavljače

Propozicije natječaja za sastavljače.

(objavljeno u “Feniksu” broj 564 od  18. kolovoza 2016.)

32. sozah-natječaj