12. listopada 2021.

37.SOZAH – 2. FEFeron

Poštovani!

Obzirom na više upita, kako ne bih posebno svakom slao obavijest, ovdje objavljujem podatke za uplatu kotizacije za SOZAH

Plaćanje možete (preporučeno je!) uplatiti na račun ZU VAZAK kod Erste bank Croatia.

IBAN: 7324020061100837940

Model:00

Poziv na broj odobrenja: 10-2021

Iznos kotizacije:

Za sudjelovanje od petka (večera) do nedjelje (ručak): 700,00 Kn po osobi

Doplata za jednokrevetnu sobu: 100,00 Kn

U opis plaćanja staviti: Kotizacija za SOZAH za (Ime i prezime)

Kome je to problem, može uplatiti u gotovini kod dolaska.