24. lipnja 2019.

Nagrada Nikola pl. Faller – povijest

Polako se pripremamo za proslavu pedeset godina djelovanja ZU Vazak. Kroz to vrijeme Vazak je osnovan kao klub, pa se priključio KUD-a Hrvatskih željeznica iz Varaždina, u kojem je djelova kao Zagonetačka sekcija dugi niz godina.

Na poslijetku smo se ponovno osamostalili i djelujemo kao Zagonetačka udruga Vazak, Varaždin. O tome ćemo više u slijedećim napisima.

Ovdje ćemo se osvrnuti na jedinu zagonetačku manifestaciju u našim krajevima (Hrvatska i šire ), koja potiče i njeguje zagonetačke inovacije.

Ovdje donosimo pregled dosadašnjih dobitnika nagrada (Plaketa za najbolju, prema ocjenama ocjenjivača, te Diploma za drugu (druge) po ocjenama istih ocjenjivača. Ocjenjivački sud čine tri člana od kojih najmanje jedan mora biti ”vanjski”, tj. ne iz Vazaka. Jedan je predsjednik ZU Vazak, a treći član je vazakovac ukoliko se ne natječe.

Prijavljivati se mogu zagonetači samostalno ili ih (njihove radove ) projavljuje urednik tiskovine u kojoj su radovi objavljeni.

Ovdje možete vidjeti dosadašnje dobitnike:

1.

Vazakov bilten, VII, broj 67, 10. 6. 1988.

„Plaketa Nikola Faller“ (dalje: Plaketa)

Pavle Bogdanović, Zagreb

„Obezglavljena križaljka/ukrštenica“, Vjesnikov kviz, Zagreb, broj 414, 30. 12. 1987.

„Diploma Nikola Faller“ (dalje: Diploma)

Tomislav Munišić, Beograd

„Križaljka asocijacija“, Vjesnikov kviz, Zagreb, broj 429, 27. 4. 1988.

2.

Vazakov bilten, IX, 89, 12. 6. 1990.

Plaketa, Jože Berdon, Ljubljana

„Kombinacijski okviri“, KIH, Ljubljana, broj 371, 9. 11. 1988.

Diploma, Vladimir Kutnjak, Zagreb

„Osmosmjerka s brojčanicom“, Vjesnikov kviz, Zagreb, broj 441, 20 7. 1988.

3.

Vazakov bilten, XI, broj 111, 15. 6. 1992.

Plaketa, Juraj Sambolek, Čakovec

„Čitalica s brojčanicom“, Vjesnikov kviz, Zagreb, XIX, broj 538, 30 5. 1990, str. 23

Diploma, Jože Berdon, Ljubljana

„Okviri z magičnima kvadratoma“, KIH, Ljubljana, broj 415, 18. 7. 1990, str. 12

4.

 Vazakov Bilten, XIII, broj 128, 10. 6. 1994.

Plaketa, Boris Nazansky, Zagreb

„Spirala“, Kvizorama, Zagreb, II. broj 28, 17. 11. 1992, str. 7

Diploma, Edgar Blažičević, Zagreb

„Ispuštajna spajaljka“, Kvizorama, Zagreb, III, broj 46, 20. 2. 1993.

5.

 Vazakov bilten, XV, broj 140, svibanj, 1996.

Plaketa, Edgar Blažičević, Zagreb

„Ispuštajni rebus“, Kvizorama – Ljeto ’95, lipanj 1995. str. 16

Diploma, Mladen Kosanović, Pula

„Shizoidna križaljka“, Feniks, Rijeka, broj 11 od 11. 5. 1995, str. 22

6.

Vazakov bilten, XVII, broj 151, svibanj, 1998.

Plaketa, Josip Butina, Zagreb

„Skandismjerka“, Kvizorama, Zagreb, broj 234, 28. 9. 1996, str. 7

Diplome:

Vladimir Kutnjak, Zagreb, „Kombinirka“, Kvizorama, Zagreb, broj 305, 7. 2. 1998, str. 38

Veseljko Križanović, Zagreb, „Križaljka bez opisa“, Križaljke ZG revije, Zagreb, broj 68, 1. 3. 1998, str. 23

7.

Vazakov bilten, XIX, broj 163, svibanj, 2000.

Plaketa, Josip Štifter, Belišće

„Go-križaljka“, Feniks, Rijeka, broj 118, 17. 6. 1999, str. 22

Diploma, Luka Pavičić, Split

„Tržnica“, Predah, Split, broj 3, ožujak 2000.

8.

Vazakov bilten, XXI, broj 174, svibanj, 2002.

Plaketa, Dragan Dobra, Zagreb

„Rozeta za strpljive rješavače“, Križaljke ZG revije, Zagreb, broj 83, 1. 9. 2000, str. 30

Diploma, Luka Pavičić, Split

„Osobena logičnica“, Feniks, Rijeka, broj 183, 13. 12. 2001, str. 22

9.

 Vazakov bilten, XXIII, broj 185, svibanj, 2004.

Plaketa, Valter Kvalić, Vozilići

„Spiralna križaljka“, Feniks, Rijeka, broj 213, 6. 2. 2003, str. 22

Diplome:

Stjepan Tumpić, Varaždin, „Sintagmatske zagonetke“, Varaždin, vlastita naklada

Stjepan Varaždinec, Orahovica, „Opisna abecedna inicijalka“, Feniks, Rijeka, broj 195, 30. 5. 2002, str. 22

10.

Vazakov bilten, XXV, broj 196, svibanj, 2006

Diploma, Mato Glibo, Zagreb

„Nizalica“, Ljetna Kviskoteka, Zagreb, broj 11, kolovoz-rujan 2005, str. 24

Plaketa, Jozo Mlinarević

„Brojke i slova“, Feniks, broj 279, Rijeka, 2005.

11.

Vazakov Bilten, XXVII, broj 207, svibanj, 2008.

Plaketa, Darko Galić, Varaždin

„Gola skandinavka“, objava: Vazakov bilten, XXVII, broj 205, siječanj, 2008.

Diploma, Dragan Dobra, Zagreb

„Saćasta kombinacija“, Križaljke ZG revije, Zagreb (posebno izdanje, broj 21, zima 2007, str. 33)

12.

 Vazakov bilten, XXIX, broj 219, svibanj 2010.

Plaketa, Luka Pavičić, Split

„Negativ sudoku“, Feniks, Rijeka, broj 363, 6. 11, 2010.

Diploma, Valter Kvalić, Vozilići

„Križaljka sa slovom u crnom polju“, Feniks, broj …, 10. 4. 2008, str. 22)

13.

www.vazak.net, 2012

Plaketa, Darko Galić, Varaždin,

”Bespopisna osmosmjerka”, SOZAH 2010.

Diplome, Luka Pavičić, Split

”Rebusino”, Feniks, 2011

Alfredo Ivankov, Rijeka

”Logogrifna kombinacija”, Feniks, 2010

14.

www.vazak.net  2014.

Plaketa, Josip Štifter, Belišće

”Aldoku”,Kvizorama, 1128, 16.11.2013.

Diploma, Stjepan Varaždinac, Orahovica

”Ispuštajna razmještajna križaljka”, Feniks, 490, 2013

15. www.vazak.net    2016.

 Plaketa, Stjepan Varaždinac, Orahovica

”Saćasta piramida”, Feniks, 521, 25.12.2014.

Diploma, Alfredo Ivankov, Rijeka

”Slovna školica”, Feniks, 517, 30.10.2014

16. www.vazak.net  2019.

Plaketa, Dejan Minić, Srbija

”Rebusni  prsten”, Feniks, 552, 03.03.016.

Diploma, Boris Nazansky, Zagreb

”Stapaljka”, Kvizorama, 10.06.2017.

Nadamo se da će natječaj i dalje ”živjeti”, i da će biti inovacija.